Bli av med Betalningsanmärkning – rekommendationer

Finns det någon möjlighet att bli av med en betalningsanmärkning? En betalningsanmärkning ligger kvar i tre (3) år efter att skulden har registrerats. Detta framgår av 8 paragrafen kreditupplysningslagen (1973:1173) Det är i princip omöjligt att bli av med betalningsanmärkningen innan dessa tre år har förflutit. Så länge det inte är kronofogden som har handlat felaktigt kommer inte betalningsanmärkningen att ”avskrivas” i förtid. Alltså måste den som har dragit på sig en betalningsanmärkning leva med den till dess att den tas bort ur registret.
Det finns dock en rekommendation vi kan ge för att undvika betalningsanmärkning om din skuld har hamnat hos kronofogden. Tag själv kontakt med fordringsägaren (den du är skyldig pengar) när du fått ett besked om att det ligger en ansökan hos kronofogden. Då finns ofta en möjlighet att förhindra betalningsanmärkning genom att göra upp om betalning direkt med borgenären om det är en privat fordringsägare. Fordringsägaren kan då kontakta kronofogden och återkalla sin ansökan. Detta gäller dock endast om kronofogden inte redan utfärdat bevis på att skulden är riktig.
Betalningskrav som du får från den offentliga sektorn, det vill säga skulder till stat och kommun, exempelvis i form av skatter och studielån, går oftast direkt till kronofogden efter påminnelse.
Betalningsanmärkning uppstår då skulden registreras hos kronofogden. Det finns en möjlighet att reparera skadan när det handlar om skuld till det offentliga. Om det är det första och enda krav du fått från kronofogden kan betalningsanmärkningen tas bort av kreditupplysningsföretagen. Skulden sekretessbeläggs, vilket innebär att skulden tas bort av kreditupplysningsföretagen och de kan heller inte se att du har haft en skuld där. Men detta förutsätter att du sköter dina räkningar i fortsättningen, skulle du få en ny skuld inom två (2) år registreras både den nya och gamla skulden hos kreditupplysningsföretagen.


Användarnas information om Bli av med betalningsanmärkning
hej hur ska jag göra för att blir av med anmärkning? jag har inga skulder kvar mvh,
skapades 11/29/10 01:20:48


Skriv gärna mer information