Indrivning av skuld

Vi ska här kortfattat förklara hur indrivning av en kapitalskuld går till.
Om en förfallen skuld inte betalas trots en påminnelse är första steget att rättsligen indriva skulden att tillställa gäldenären ett inkassokrav på för närvarande 160 kr enligt inkassolagens bestämmelser. Fordringsägaren äger rätt till ersättning för påminnelse och inkassokrav förutsatt att kravet utformas i enlighet med bestämmelserna i inkassolagen. Sker inte betalning trots inkassokrav så är nästa steg att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.
Kronofogdemyndigheten tar ut en avgift på 500 kr för sin utsökningsverksamhet som läggs till gäldenärens kapitalskuld. När kronofogden fastställt att gäldenären har en skuld i laglig mening – ett så kallat utslag, verkställs utslaget genom utnämning hos gäldenären. Finns det ingenting att utmäta så är det slutliga steget att försätta gäldenären i konkurs, om fordran ej betalas i konkursen så försvinner den inte. Fordran finns kvar så länge gäldenären lever, tills den preskriberas eller betalas. Det kan också hända att gäldenären beviljas skuldsanering. Å fordran löper hela tiden ränta enligt bestämmelserna i räntelagen. Man bör alltså undvika att en kapitalskuld hamnar hos kronofogden och därmed går till indrivning.
Skriv gärna mer information