Kreditupplysning

För att ta reda på om någon innehar en betalningsanmärkning kan ett företag välja att göra en så kallad kreditupplysning. En sådan upplysning kan ses som en form av information kring ekonomin hos en preson eller ett företag. Informationen som ingår i en kreditupplysning varierar allt eftersom. Det som är gemensamt är dock att en upplysning alltid har som syfte att ge den som beställt upplysningen möjlighet att avgöra om personen eller företaget är förmögna att betala sina skulder.
En kreditupplysning kan också göras för att få en inblick i en persons eller ett företags ekonomi och innehåller uppgifter, omdömen och ibland också råd vad gäller kreditvärdigheten hos företaget eller personen.

En kreditupplysning riktar sig främst mot ekonomin hos den person eller det företag som någon vill kolla upp. Men det kan även finnas information av mer personlig karaktär så som om man är gift eller ensamstående. En kreditupplysning är i regel skriftlig, men det är inget krav. Upplysningen kan även ge råd och omdömen om den ekonomiska situation som personen sitter i.
Idag görs kreditupplysningar i princip varje gång någon vill köpa något på avbetalning, när någon vill hyra lägenhet, skaffa mobilabonnemang eller något liknande. En kreditupplysning kan även göras av en privatperson som tänkt göra affärer med en annan privatperson.
För att göra det så smidigt som möjligt har det startat flera kreditupplysningstjänster online där man kan få en kreditupplysning på en person eller ett företag för en liten summa pengar.

De uppgifter som kommer fram i en kreditupplysning kan, precis som vi sagt tidigare, variera. När det gäller upplysning på privatpersoner är informationen kopplad till tre områden, inkomst och förmögenhet, identitetsuppgifter och betalningsanmärkningar. De identitetsuppgifter som ges är namn, personnummer och adress. Uppgifter kring eventuella betalningsanmärkningar kommer från kronofogdemyndigheten eller från tingsrätter.Användarnas information om Kreditupplysning
hur länge e man prickad`?
skapades 10/04/10 22:03:36


Skriv gärna mer information