Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten, ofta kallad kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skuldfrågor. Syftet med verksamheten är att den som har skulder ska bli behandlad på ett riktigt och lagligt vis och att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Kronofogden har följande uppgifter:
Tillsyn i konkurs: kronofogden ser till att den som utsetts att sköta en konkurs gör det på ett advekat sätt.
Skuldsanering kronofogden hjälper den som har stora skulder att sanera sin ekonomi och bli fri från skulden.
Förebyggande verksamhet: kronofogden informerar om skuldfällor för att hjälpa personer och företag att undvika skulder.
Om en fordringsägare inte har fått betalt för en skuld (på exempelvis ett lån) kan denne lämna över fordran till kronofogden för indrivning. Kronofogden gör då ett så kallat utslag vilket kan likställas med en dom för att pröva om gäldenären (den skuldsatte) är betalningsskyldig. Om kronofogden finner att skulden är riktig så ligger utslaget till grund för kronofogdemyndighetens arbete med att driva in skulden. En grundavgift för utsökning/verkställighet av skuld på 500 kr tillkommer för gäldenären. Den skuldsatte får då hem ett brev från kronofogden där personen ifråga anmodas betala skulden inom 14 dagar. Sker inte det kan kronofogden besluta om utmätning av fast egendom hos den skuldsatte. Kronofogden gör då hembesök och utmäter egendom (exempelvis TV, smycken, bil) för att kapitalskulden ska regleras.

Skriv gärna mer information